Døgncentret

Psykolog

Døgncentret, Aarhus

Da den ene af vores to psykologer har fået andet arbejde, søger vi en psykolog, som kan varetage psykologfaglige opgaver, herunder psykologiske undersøgelser af både voksne og børn, samt bidrage til løbende udvikling af både undersøgelsesarbejdet og det pædagogiske arbejde på Døgncentret. Døgncentret er en udviklingsorienteret organisation med speciale i korttidsophold og udredning, og vi lægger stor vægt på den tværfaglige opgaveløsning. Vi søger en psykolog, som har lyst til at indgå i dette.

Døgncentret består af familieinstitutionen Bethesda samt Chr. IX’s børnehjem og er en selvejende institution under Landsforeningen LIVSVÆRK. Der er driftsoverenskomst med Aarhus kommune for en del af driften.

Bethesda er en familiedøgninstitution, som varetager døgnophold for familier med spæd- og småbørn. Formålet med opholdet er at støtte forældrene i at kunne varetage omsorgen for deres barn og samtidig med denne udviklingsstøttende tilgang at vurdere deres ressourcer og vanskeligheder i forældreskabet. Udover døgnophold varetager Bethesda en del ambulante undersøgelsesopgaver, bl.a. i samarbejde med Aarhus kommune. Det kan være udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser, spædbørnsobservationer, børneundersøgelser, tilknytningsundersøgelser, adoptionsundersøgelser mv. Undersøgelserne foretages som regel af et tværfagligt team bestående af psykolog, pædagog og socialrådgiver. Der er tilknyttet flere eksterne psykologer, som varetager en del af det psykologiske undersøgelsesarbejde i samarbejde med de to fastansatte psykologer på Døgncentret.

Chr. IX’s Børnehjem varetager anbringelser af børn i alderen 0-17 år. Der er plads til 12 børn. Anbringelserne kan være akutte eller planlagte og sker som oftest som følge af omsorgssvigt, vold, misbrug, konflikter el.lign. i barnets hjem. Formålet med anbringelsen vil typisk være at skabe stabilitet og ro omkring barnet og dets familie i en periode, mens der i samarbejde med anbringende kommune foretages en vurdering af, hvordan barnet og familien bedst støttes fremadrettet. Der kan under anbringelsen foretages pædagogisk og/eller psykologisk udredning af barnet.

Vi arbejder i begge afdelinger ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, og på Bethesda tillige med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Herudover arbejder vi ud fra tilknytningsteorierne og udviklingspsykologiske teorier samt med fundament i det systemisk-narrative. Vi arbejder tids- og målfokuseret med fastlæggelse af mål på alle børn og familier og med løbende opfølgning på disse.

Som psykolog vil dine primære opgaver være at varetage den psykologfaglige del i undersøgelserne samt at indgå i løbende udvikling af vores undersøgelsesarbejde i samarbejde med den anden psykolog samt socialrådgiverne og forstanderen. Dette indebærer bl.a. udvikling vedr. indhold i undersøgelserne, observationsmetoder mv. samt udvikling af nye typer undersøgelser alt efter behov og efterspørgsel. Herudover skal du i et vist omfang bidrage til udvikling af det pædagogiske arbejde på begge institutioner. Dette foregår i samarbejde med forstander og afdelingsledere.

Døgncentret består af i alt ca. 40 medarbejdere fordelt på socialpædagoger, socialrådgivere, psykologer, praktisk personale, administration og ledelse. Psykologerne refererer til forstanderen og er organisatorisk placeret i staben sammen med socialrådgiverne. Stillingen er på 37 timer/uge.

Vi kan tilbyde:

 • en udviklingsorienteret organisation med engagerede og kompetente kolleger
 • to velfungerende institutioner med hver sin målgruppe, men med fælles fokus på udredning og afklaring
 • en stærk faglighed og fokus på faglig udvikling
 • et stærkt fokus på løbende udvikling og udbygning af vores tilbud og indsatser
 • et internt samarbejde præget af respekt, anerkendelse og humor

Vi søger en psykolog som:

 • er autoriseret psykolog, gerne med specialistuddannelse
 • har erfaring med testning og undersøgelse, gerne både i forhold til børn og voksne og gerne med en mentaliseringsbaseret tilgang
 • har erfaring med arbejdet med udsatte børn, unge og familier
 • trives i udvikling og foranderlighed, og som kan fungere fleksibelt i dette
 • er interesseret i at indgå i udvikling af nye undersøgelser
 • ser tværfaglighed som en styrke og har erfaring med at få det til at fungere
 • Er bevidst om eget faglige ståsted og er trænet i at arbejde med egen mentalisering

Stillingen er til besættelse pr. 1.1.2019.

Ansøgning med relevant dokumentation for tidligere ansættelsesforhold sendes til dbf@msb.aarhus.dk med titlen ”Ansøgning psykolog”. Vi skal have modtaget din ansøgning senest d. 12. november inden kl. 12. Samtaler forventes afholdt med 1. samtalerunde d. 20. november og 2. runde d. 26. november.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til forstander Charlotte Vestergaard på tlf. 29203704, mail cve@aarhus.dk

Se også stillingsopslag og yderligere oplysninger om Døgncentret på hjemmesiden: www.doegncentret.dk

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.