Døgncentret

Chr. IX’s Børnehjem søger pædagog

Døgncentret, Aarhus

Vi søger en engageret og robust pædagog til Chr. IX’s Børnehjem. Vi søger en pædagog, som er optaget af at arbejde målrettet pædagogisk, og som kan håndtere en foranderlig hverdag og samtidig bevare ro og overblik.

Chr. IX’s Børnehjem varetager anbringelser for børn i alderen 0-17 år. Der er plads til 12 børn. Anbringelserne kan være akutte eller planlagte og sker som oftest som følge af omsorgssvigt, vold, misbrug, konflikter el.lign. i barnets hjem. Formålet med anbringelsen vil typisk være at skabe stabilitet og ro omkring barnet og dets familie i en periode, mens anbringende kommune foretager en vurdering af, hvordan barnet og familien bedst støttes fremadrettet. Anbringelserne er kortvarige, og vi arbejder tids- og målfokuseret med fastlæggelse af mål på alle børn og med løbende opfølgning på disse. Ved nogle anbringelser foretager vi pædagogisk og/eller psykologisk udredning af barnet. Sideløbende med dette arbejder vi med at støtte barnet i en positiv udvikling, og som en del af dette vægter vi skolegang og læring højt.

Chr. IX’s Børnehjem er en del af Døgncentret, som også består af familieinstitutionen Bethesda. Døgncentret er en selvejende institution under Landsforeningen LIVSVÆRK og har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Personalet på Døgncentret er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, socialrådgivere, psykologer, administrativt og praktisk personale samt ledelse.

Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang og ud fra en tankegang om, at barnet kun er hos os ”til låns”, og at vi derfor skal understøtte en udvikling, hvor barnet skal fastholde en tæt kontakt med familie og netværk, og hvor der arbejdes på, at barnet så vidt muligt skal tilbage til normalområdet. Vi prioriterer samarbejdet med forældrene højt og lægger vægt på inddragelse og åbenhed overfor forældrene. Vi lægger endvidere vægt på et positivt og respektfuldt samarbejde med anbringende kommune og øvrige samarbejdspartnere, bl.a. skole og dagtilbud.

På Døgncentret er vi optagede af løbende at udvikle vores tilbud fleksibelt, så de passer til målgruppen og den type indsatser, som kommunerne efterspørger. Dette indbefatter et fokus på løbende udvikling af den pædagogiske indsats og ligeledes udvikling af nye indsatser og ydelser, og du skal være indstillet på at indgå i dette.

Vi forestiller os at du har følgende kvalifikationer:

 • Du er uddannet pædagog med erfaring indenfor området med udsatte børn og unge.
 • Du har kendskab til og gerne erfaring med at arbejde mentaliseringsbaseret, ligesom du har en åbenhed for at forholde dig mentaliserende i forhold til både børn, kolleger og dig selv.
 • Du kan arbejde systematisk og målrettet med pædagogiske indsatser og er loyal overfor fælles beslutninger.
 • Du er rutineret i at arbejde med dokumentation, herunder statusskrivelser.
 • Du er handlekraftig og robust og kan indgå i en foranderlig dagligdag, hvor du er åben overfor, at opgaver kan forandre sig undervejs.
 • Du kender dig selv godt og kan udvise ro og stabilitet i pressede situationer.
 • Du er indstillet på at indgå i tæt samarbejde med børnenes forældre og at arbejde med inddragelse af dem i hverdagen.
 • Du kan indgå i tværfagligt samarbejde omkring barnet/den unge og er positiv og respektfuld i forhold til både kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du er interesseret i at bidrage til den løbende udvikling af pædagogikken samt udvikling af nye tilbud og indsatser.

Vi kan tilbyde:

 • En udviklingsorienteret organisation med spændende opgaver og en afvekslende hverdag.
 • Engagerede og kompetente kolleger med stor erfaring i arbejdet.
 • En stærk faglighed og fokus på faglig udvikling, herunder også metodeudvikling.
 • En velorganiseret og veldrevet institution med en velfungerende hverdag.
 • Fast ekstern supervision og løbende sparring fra nærmeste leder.
 • Et stærkt fokus på løbende udvikling og udbygning af vores tilbud og indsatser.
 • Et internt samarbejde præget af respekt, anerkendelse og humor.
 • Et velfungerende eksternt samarbejde.

Stillingen er på 37 timer/uge med skiftende arbejdstider dag og aften samt hver anden weekend og helligdage. Der er lavet en turnus for jul og nytår.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til dbf@msb.aarhus.dk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest d. 5. november kl. 12. Spørgsmål vedr. stillingens indhold kan rettes til afdelingsleder Niels Kepp på tlf. 2920 3718 eller forstander Charlotte Vestergaard på tlf. 2920 3704.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler vil finde sted d. 15. november i vores administration i Reykjaviksgade 11, Aarhus N.

Se nærmere vedr. Døgncentret og Chr. IX på www.doegncentret.dk og på www.livsvaerk.org.

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.