Husene på Frydendalsvej

Forstander

Husene på Frydendalsvej, Frederiksberg

Vores nuværende Forstander ønsker snart at gå på pension efter mange års dedikeret arbejdet. Vi søger derfor en ny forstander, som har lysten og evnen til ledelsesmæssigt at videreføre og videreudvikle den Selvejende Institution ”Husene på Frydendalsvej”.

Institutionen er en døgninstitution for unge med psykiatriske udfordringer og er etableret i henhold til Servicelovens §66.1.5 og §107. De fysiske rammer udgør to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med udslusningslejligheder i Valby. Samlet set er der plads til 20 unge.

Husene fungerer som et tilbud i tre trin, hvor flytningen mellem de to huse og udslusningslejlighederne sker efter en konkret vurdering og således ikke efter en fast plan. Der arbejdes med miljøterapi og relationsarbejde.

Arbejdet med de unge varetages af et tværfagligt team på 10 fastansatte, hvoraf to er afdelingsledere. Derudover er der tilknyttet en fast stab af vikarer samt andre eksterne ressourcepersoner, f.eks. psykiater, psykolog og uddannelsesvejleder. Der er endvidere ansat en pedel og en administrativ medarbejder.

På vores hjemmeside www.frydendalsvej.dk kan du læse mere om os.

Dit ansvar og arbejdsopgaver

Du vil referere til bestyrelsen i den selvejende institution ”Husene på Frydendalsvej”.

Som forstander har du det overordnede ledelsesansvar for den daglige drift, hvor du bl.a. sikrer at institutionen lever op til de økonomiske og faglige mål. Gennem dit lederskab sikrer du endvidere en tydelig sammenhængskraft husene imellem, således at de altid drives og videreudvikles som én institution til gavn for beboerne, medarbejderne og samarbejdspartnerne.

Du har derudover ansvaret for, at tilbuddet har en høj faglighed i det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde med de unge, hvorfor du systematisk arbejder med udviklingstiltag, som sikre at medarbejdernes kompetencer matcher institutionens høje mål og standarder.

Dine primære arbejdsopgaver bliver herudover at:

 • Varetage personaleledelse, herunder sparring, arbejdsmiljø, MUS-samtaler og medarbejdertrivsel
 • Deltage i visitationssamtaler
 • Varetage den løbende budgetopfølgning og økonomistyring
 • Samarbejde med offentlige myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre et højt informationsniveau internt, herunder i særdeleshed på tværs af husene
 • Varetage den eksterne kommunikation samt synliggøre institutionens virke for omverdenen
 • Forberede og efterbehandle institutions bestyrelsesmøder

Hvad forventer vi af dig

Du har flere års ledelseserfaring fra en døgninstitution, hvor du har haft et selvstændigt ansvar for den daglige drift samt udvikling af tilbuddet. Erfaring med borgere som har psykiatriske udfordringer er et krav. Har du samtidig erfaring med ungeområdet vil det være en klar fordel.

Du er en dygtig og erfaren personaleleder, som forstår at motivere og engagere dine medarbejdere gennem samarbejde, involvering og uddelegering af ansvar. Samtidig har du en ledelsesstil, som er retningsgivende og tydelig.

Herudover lægger vi vægt på, at vores nye forstander:

 • Har en faglig uddannelse på minimum bachelorniveau, f.eks. indenfor det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige område
 • Løbende har efteruddannet sig, f.eks. indenfor ledelse
 • Er forhandlingsvant
 • Har solid erfaring i samarbejdet med kommuner og andre myndigheder
 • Er velformuleret i skrift og tale med en tydelig og enkel kommunikationsstil

Vi forventer endvidere, at du har flair for og erfaring med det administrative område, herunder bl.a. budget- og økonomistyring, it-anvendelse og rapportering.

Vi tilbyder

Husene på Frydendalsvej er en veldrevet institution med kompetente og loyale medarbejdere samt en deltagende og engageret bestyrelse.

Det er en behagelig arbejdsplads, hvor de fysiske rammer på ingen måde bærer præg af at være en institution, men snarere et privat hjem med en god stemning og atmosfære.

Forstanderen ansættes i en fuldtidsstillingen, hvor ansættelsesforholdene aftales individuelt under hensyntagen til erfaringer og kompetencer.

Ansøgning

HR Short Cut assisterer Husene på Frydendalsvej med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.

Første samtalerunde afholdes i ugerne 7 og 8. Stillingen ønskes besat med virkning fra 1. maj 2018.

Din ansøgning vedlagt CV samt eksamensbeviser sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningen mærkes ”Forstander Frydendalsvej”. Ansøgningsfristen er søndag d. 11. februar 2018 kl. 12.00.

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.